Pillangóvilág

2017. december 14., 21:27

Megjelent Dr. Bálint Zsolt fordításában és hazai faunára vonatkozó kiegészítéssekel:

Bernard d'Abrera 2017: Pillangóvilág az északi féltekén és az afrikai földrészen című könyve. Budapest, magánkiadás, 129 pp, 28 x 22 cm. ISBN 978-615-00-0131-9.

Bernard d’Abrera (1940-2017) a lepkészet tudományában egyedülálló jelenség. Elsősorban azért, mert a feleségével együtt alapított Hill House Publishers könyvkiadó segítségével három évtized alatt összesen 34 könyvet jelentetett meg a földkerekség lepkéiről. Ennek gerincét a 23 fólió kötetből álló Butterflies of the World (A világ pillangói) sorozat adja, amely megkerülhetetlen referencia a világ nappali lepkéivel foglalkozók számára. Másodsorban pedig azért, mert munkáiban sajátos módon érvel a teremtés-központú világnézet mellett, amihez a lepkéket használja modellcsoportként. Munkásságának nagyszerű összefoglalása a The Concise Atlas of the Butterflies of the World (2001), amiben ábrázolta szinte az összes addig ismert pillangószerű lepkegénuszt, összefoglalta érveit a tudomány szabadságára hívó teremtés-elmélet mellett, és ostorozta a vakhitű sehova nem vezető darwinizmust.

A 2006-ban megjelent World Butterflies (2006) az említett atlasznak rövidített változata. Ennek alapján készül a magyar Pillangóvilág. A szövegekből olykor élesen kiviláglik a szerző hitbeli meggyőződése és annak szenvedélyes védelmezése. De a Pillangóvilág célja inkább annak a bemutatása, hogy a Teremtő akarata által a lepkékben az élet mily sokféle módon, káprázatosan és tündöklően, olykor talányosan vagy lélegzetellátó gyönyörűséggel testesül meg. Így talán a lepkék iránt érdeklődő magyar olvasó a pillangókban a szépséges teremtményt, az élő lényt látja meg, és csak másodsorban a tudományos kutatásra sarkalló anyagot.

A most megjelenő kötet az északi félteke mérsékeltövi területein (Holarktikum) és az afrikai kontinensen (Afrotrópikum) tenyésző pillangókat és közeli rokonaikat ismerteti. Kilenc lepkecsalád 466 génuszának 1748 fajcsoport nevét mutatja be 48 színes tábla 2300 ábráján, rövid kísérőszövegekkel. Mivel a magyar könyvészet nem bővelkedik lepkés kiadványokban, ezért a fordító a szerző engedélyével a holarktikus fejezetben ábrázolt és a Kárpát-medencében is előforduló 117 fajhoz egy-két mondatnyi kiegészítő megjegyzést fűzött, feltüntetve a magyar nevüket is. A könyv használatát a család-, génusz- és fajcsoportnevek mutatói segítik, és magyar nevük alapján külön kereshetők a Kárpát-medencei lepkék is.

A könyv megvásárolható a fordítónál:

 balint.zsolt.budapest@gmail.com
Vissza az előző oldalra!
DRIED INSECT - Magyar